styrelsen 2020

Susanne Nauckhoff • ordförande
e-postadress
070-589 19 48

Gunilla Klang • kassör
e-postadress
070-339 76 07, 042-34 76  07
 
Maud Lindstedt Gramer • suppleant
e-postadress

Jan-Erik Persson • banansvarig
e-postadress
070-334 76 04

Arne Rössel • banansvarig, webansvarig
e-postadress
070-660 46 08

Horst-Eckart Seidel • suppleant
e-postadress

Mårten Stenberg • tävlingsansvarig
e-postadress
042-34 51 22, 070-727 15 74

Christina Twengström • ledamot
e-postadress
 
Revisor
Lennart Löfkvist
e-postadress
076-802 02 88; 042-34 75 06

Revisorssuppleant
Christer Wallentin
e-postadress
070-844 81 25; 042-34 72 13

Valberedning
Jan-Olof Magnusson
e-postadress
042- 34 76 04

Jean Wagner • sammankallande
e-postadress
042-34 74 55