styrelsen 2022

Britt Jacobson, fester och förtäring
0701 46 62 42
brittjacobson@hotmail.com

Gunilla Klang , suppleant
0703 39 76 07, 042 34 76  07
gunillaklang@hotmail.com
 
Maud Lindstedt Gramer, ledamot
0707 68 05 02
maud.gramer@telia.com

Lillemor Löfgren, tävlingsadministratör
0703 78 59 54
lml.lofgren@gmail.com

Jan-Erik Persson, banansvarig
0733 34 76 04
jan.molle@telia.com

Viola Sundvisson Strid, kassör
0762 13 88 08
violasundvissonstrid@hotmail.com

Gert Svensson, suppleant, hemsidan
0702 12 85 68
gert.t.svensson@telia.com

Christina Twengström, förtäring och fester
0708 13 14 61
christina.twengstrom@gmail.com
 
Revisor
Lennart Löfkvist
076-802 02 88, 042-34 75 06
e-post

Revisorssuppleant
Christer Wallentin
070-844 81 25, 042-34 72 13
e-post

Valberedning, sammankallande
Björn Twengström
070-814 79 86
e-post
Lena Johansson-Thor
Mårten Stenberg