klubbens ekonomi

Det senaste bokslutet

Verksamheten under 2019 gav ett underskott på 5 100 kronor. Per den  31 december 2019 uppgick klubbens eget kapital till cirka 34 600 kronor.

• Läs resultaträkningen och balansräkningen för 2019 och tidigare år. Klicka här.

• Budget för 2020 och tidigare år, klicka här.
Nyckeltal 2019

Medlemsavgifter
20 650 kronor

Deltagaravgifter fester
18 200 kronor

Fester, kostnader
32 800 kronor

Priser vid tävlingar
8 500 kronor

Årets underskott
5 100 kronor

Eget kapital vid 2019 års slut
34 600 kronor