klubbens ekonomi

Det senaste bokslutet

Verksamheten under 2018 gav ett överskott på knappt 1 200 kronor. Per den  31 december 2018 uppgick klubbens eget kapital till cirka 39 700 kronor.

• Läs resultaträkningen och balansräkningen för 2018 och tidigare år. Klicka här.

• Budget för 2019 och tidigare år, klicka här.
Nyckeltal 2018

Medlemsavgifter
21 150 kronor

Deltagaravgifter fester
19 200 kronor

Fester, kostnader
31 200 kronor

Priser vid tävlingar
10 300 kronor

Årets överskott
1 200 kronor

Eget kapital vid 2016 års slut
39 700 kronor